ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

The Central Intellectual Property and International Trade Court

image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

คณะผู้บริหารศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เข้าเยี่ยมคารวะ ประธานศาลฎีกา รองประธานศาลฎีกา และประธานแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศในศาลฎีกา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
image

image รูปภาพ
image
image
image

                   เมื่อวันที่ 2 และ 3 ตุลาคม 2562 นางสุวิชา นาควัชระ อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง พร้อมคณะผู้บริหาร ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา นายนพพร โพธิรังสิยากร รองประธานศาลฎีกา และ นายนิพันธ์ ช่วยสกุล ประธานแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศในศาลฎีกา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ศาลฎีกา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร


image เอกสารแนบ