ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

The Central Intellectual Property and International Trade Court

image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลางร่วมงานพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม และพิธีพระราชทานเพลิงศพนายสีนวล คงลาภ บิดาของนายสุรพล คงลาภ
image

image รูปภาพ
image
image
image
image

                   เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 19.00 นาฬิกา ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง โดย นางสุวิชา นาควัชระ อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้พิพากษา ผู้ประนีประนอม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง ร่วมงานพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม นายสีนวล คงลาภ บิดาของนายสุรพล คงลาภ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ สามีของนางอนงค์รัตน์ คงลาภ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง และร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จังหวัดนนทบุรี


image เอกสารแนบ