ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

The Central Intellectual Property and International Trade Court

image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาส การแต่งตั้งโยกย้าย ประจำปี 2562
image

image รูปภาพ
image
image
image
image

                   เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 11.30 นาฬิกา นางสุวิชา นาควัชระ อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เป็นประธานกล่าวเปิดงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในโอกาสการแต่งตั้งโยกย้าย ประจำปี 2562 และกล่าวต้อนรับผู้พิพากษาที่มาดำรงตำแหน่งใหม่ พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกแก่ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมที่ได้รับการแต่งตั้งโยกย้าย ทั้งนี้ นางสาวสุธิศา พุกกะเวส ประธานชมรมผู้พิพากษาสมทบฯ กล่าวขอบคุณและกล่าวต้อนรับเป็นลำดับถัดไป โดยมี คณะผู้บริหาร ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอม ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมตราชู ชั้น 6 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง


image เอกสารแนบ