ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Central Intellectual Property and International Trade Court

image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง จัดพิธีรับพระราชทานถ้วยรางวัล และมอบรางวัล โครงการแข่งขันว่าความในศาลจำลอง ประจำปี 2562
image

image รูปภาพ
image
image
image

                   เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 10.00 นาฬิกา นางสุวิชา นาควัชระ อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เป็นประธานในพิธีอัญเชิญ ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ แก่ผู้ชนะการแข่งขัน โครงการแข่งขันว่าความในศาลจำลอง ประจำปี 2562 โดยทีมที่ชนะเลิศภาคภาษาไทย ได้แก่ นางสาวกัลยมน โอสถานนท์ และนายวรนิตย์ กลั่นสุภา จากภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ ได้แก่ นางสาวนภัส ลิ้มปัญญาเลิศ และนางสาวอคิราภ์ มนัสเกียรติกุล จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมอบถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ ประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา แก่ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งนี้มีผู้บริหารศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง ผู้พิพากษาฯ ผู้แทนชมรมผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง กรมทรัพย์สินทางปัญญา บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการลิขสิทธิ์เกาหลี ผู้ร่วมจัดโครงการ และผู้สนับสนุนโครงการ ณ ห้องประชุมตราชู ชั้น 6 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง


image เอกสารแนบ