ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Central Intellectual Property and International Trade Court

image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

คณะผู้บริหารศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เข้าเยี่ยมคารวะ ประธานศาลฎีกา เนื่องในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่ง
image

image รูปภาพ
image

                เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 14.00 นาฬิกา นางสุวิชา นาควัชระ อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง พร้อมคณะผู้บริหาร และนายวิชัย อริยะนันทกะ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา เนื่องในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่ง ณ ศาลฎีกา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

 


image เอกสารแนบ