ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

The Central Intellectual Property and International Trade Court

image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะฯ ในโอกาสย้ายไปรับตำแหน่งใหม่
image

image รูปภาพ
image
image
image
image

                   เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ชั้น 7 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง นางสุวิชา นาควัชระ อธิบดีผู้พิพากษาฯ นายธรรมนูญ พิทยาภรณ์ และ นายสุพรชัย รางแดง รองอธิบดีผู้พิพากษาฯ คณะผู้พิพากษาในศาล นางสาวอรัญญา เฉลิมพรวโรดม และ นางปัจฉิมา ธนสันติ ตัวแทนชมรมผู้พิพากษาสมทบฯ ร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกแก่ นางสาวธิดา จรรยาทิพย์สกุล ซึ่งจะไปดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตฯ ภาค 1 นางสาวเมธิกาญจน์ ช้างหัวหน้า ไปดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา และ นางวชิราภรณ์ อังศุพาณิชย์ ไปดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีผู้พิพากษา ภาค 9 ในวาระโยกย้าย 1 ตุลาคม 2562


image เอกสารแนบ