ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

The Central Intellectual Property and International Trade Court

image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลางเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรม คู่สมรสของนางเนตรนภา หอมกระแจะ
image

image รูปภาพ
image
image
image

                   เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 19.00 นาฬิกา ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง โดย นางสาวชนาภา ชอบพิเชียร รักษาราชการแทนเลขานุการศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ผู้พิพากษา หัวหน้าส่วน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรม นายอเนก หอมกระแจะ คู่สมรสของนางเนตรนภา หอมกระแจะ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ปฏิบัติงานส่วนช่วยอำนวยการ ณ วัดพรหมวงศาราม (วัดหลวงพ่อเณร) ศาลา 9 ถนนประชาสงเคราะห์ 27 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร


image เอกสารแนบ