ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

The Central Intellectual Property and International Trade Court

image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลางจัดเผยแพร่ความรู้และบรรยายพิเศษ ในกิจกรรม “วันรพี 2562”
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

                   เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.30 นาฬิกา ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้จัดกิจกรรม “วันรพี 2562” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นางสุวิชา นาควัชระ อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดและ นายวัชรพล สุนทระศานติก เลขานุการศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีการจัดเผยแพร่ความรู้และบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ ประเด็นทางกฎหมายและการกำกับดูแลเทคโนโลยีทางการเงิน (Fintech: Legal and Regulatory Challenges)  โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวชนาภา ชอบพิเชียร ผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง นางสาวกุลรัตน์ ผ่องสถาพร ทนายความหุ้นส่วน บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัดและ นายปวีร์ เจนวีระนนท์ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ณ ห้องประชุมตราชู ชั้น 6 โดยมีคณะผู้บริหาร คณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอม และบุคลากรในศาล ตลอดจนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านสามารถทำแบบประเมินผลโครงการจัดงานวันรพี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผ่านทางลิงค์ด้านล่าง

docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekXw84hecd_aLU7dtl-SMD3O6BUPDOUAVOLwir8c91vQ0K2Q/viewform


image เอกสารแนบ