ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

The Central Intellectual Property and International Trade Court

image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ร่วมแสดงความยินดี นายสุวิทย์ รัตนสุคนธ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะฯ
image

image รูปภาพ
image
image
image

                   เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม ๒๕62 เวลา 14.00 นาฬิกา ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง โดย นางสุวิชา นาควัชระ อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง นายสุพรชัย รางแดง รองอธิบดีผู้พิพากษาฯ และคณะผู้พิพากษาในศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง ร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกแก่ นายสุวิทย์ รัตนสุคนธ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งพระโขนง ณ ห้องรับรอง ชั้น 7 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง


image เอกสารแนบ