ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

The Central Intellectual Property and International Trade Court

image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ต้อนรับผู้แทนจาก กลุ่มพันธมิตรซอฟต์แวร์
image

image รูปภาพ
image
image
image
image

                   เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 นาฬิกา ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง โดย นางสุวิชา นาควัชระ อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง และ นายสุพรชัย รางแดง รองอธิบดีผู้พิพากษาฯ ได้ต้อนรับผู้แทนจากกลุ่มพันธมิตรซอฟต์แวร์ (BSA : The Software Alliance) โดยมี Mr. Tarun Sawney ผู้อำนวยการอาวุโสบีเอสเอพันธมิตรซอฟต์แวร์ ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และ นางสาววารุณี รัชตพัฒนากุล ผู้จัดการประจำประเทศไทย ซึ่งมาเข้าเยี่ยมคารวะและหารือเกี่ยวกับปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในประเทศไทย จากนั้น นายวัชรพล สุนทระศานติก เลขานุการฯ นางสาวชนาภา ชอบพิเชียร และ นายทศพล พิทักษ์เนตินัย ผู้พิพากษาฯ ได้นำคณะพาชมห้องพิจารณาคดีและสืบพยานด้วยระบบดิจิทัล ณ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง


image เอกสารแนบ