ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

The Central Intellectual Property and International Trade Court

image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลางเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรม บิดาของว่าที่ร้อยตรีศุภมิตต์ ตรรกวิโรจน์
image

image รูปภาพ
image
image
image
image

                   เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 19.00 นาฬิกา ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง โดย นายวัชรพล สุนทระศานติก เลขานุการศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง  หัวหน้าส่วน ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรม พ.อ.ศุภชัย ตรรกวิโรจน์ บิดาของว่าที่ร้อยตรีศุภมิตต์ ตรรกวิโรจน์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ ส่วนจัดการงานคดี ณ วัดสีกัน ศาลา 2 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร


image เอกสารแนบ