ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

The Central Intellectual Property and International Trade Court

image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลางจัดการสอบข้อเขียนผู้เข้าร่วมการแข่งขันว่าความในศาลจำลอง ประจำปี 2562
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image

                   เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 นาฬิกา ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ได้จัดการสอบข้อเขียนผู้เข้าร่วมการแข่งขันว่าความในศาลจำลอง ประจำปี 2562 (CIPITC Moot Court Competition 2019) ประเภททีมภาษาไทยและทีมภาษาอังกฤษ รวมจำนวน 20 ทีม ณ ห้องประชุมตราชู ชั้น 6 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

                   ทั้งนี้ จะประกาศผลทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบการแถลงการณ์ด้วยวาจา และประกาศโจทย์การแข่งขันรอบแรก ในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ทางเว็บไซต์ www.ipitc.coj.go.th


image เอกสารแนบ