ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Central Intellectual Property and International Trade Court

image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลางจัดการแข่งขันว่าความในศาลจำลองประจำปี2562 (CIPITC Moot Court Competition 2019)
image

image รูปภาพ
image
image
image
image

                   เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30 นาฬิกา ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง โดยความร่วมมือกับชมรมผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง กรมทรัพย์สินทางปัญญา องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร กรุงเทพฯ) บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และคณะกรรมการลิขสิทธิ์เกาหลี ได้ร่วมกันเปิดโครงการแข่งขันว่าความในศาลจำลอง ประจำปี 2562 (CIPITC Moot Court Competition 2019) เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาในสาขานิติศาสตร์ได้นำวิชาความรู้กฎหมายที่ได้ศึกษาในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้และฝึกฝนการใช้ภาษากฎหมายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งถือเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ตนเองในการประกอบวิชาชีพในอนาคต ซึ่งผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทุนการศึกษา และการไปทัศนศึกษาหน่วยงานด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา/การค้าระหว่างประเทศ ณ ต่างประเทศ โดยมี นางสุวิชา นาควัชระ อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เป็นประธานในพิธีเปิด และมี นายวัชรพล สุนทระศานติก เลขานุการศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมตราชู ชั้น 6 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

                   ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ipitc.coj.go.th


image เอกสารแนบ