ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Central Intellectual Property and International Trade Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ประกาศคณะอนุกรรมการจัดการอบรมภาควิชาการ การสอบข้อเขียน การสอบปากเปล่า การประเมินความรู้ความสามารถและประสบการณ์การทำงานของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง รุ่นที่ ๑๔ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบปากเปล่าเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง รุ่นที่ ๑๔ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบปากเปล่า

image เอกสารแนบ