ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Central Intellectual Property and International Trade Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ประกาศศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง พ.ศ. 2564

1. ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง พ.ศ. 2564

2. ใบสมัคร บุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง พ.ศ. 2564

3. หนังสือยินยอมให้ตรวจสอบประวัติบุคคล

***แตะที่ข้อความ***