ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Central Intellectual Property and International Trade Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษเนื่องในวันรพี เรื่อง "กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา"