ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

The Central Intellectual Property and International Trade Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

การเผยแพร่สื่อส่งเสริมเสรีภาพให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสิทธิเสรีภาพให้แก่ประชาชน (เพลงแร๊พ)

เพลงที่ 1 สิทธิเสรีภาพ 

เพลงที่ 2 สิ่งที่ฉันเป็น