ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Central Intellectual Property and International Trade Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม (CIOS) ผู้ต้องหา จำเลย หรือผู้ร้องขอประกันสามารถยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ไม่ต้องเดินทางมาศาล

image เอกสารแนบ