ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Central Intellectual Property and International Trade Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ประกาศศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เรื่อง เปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ เพื่อพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราว เพื่อออกหมายค้นและหมายจับ การรับชำระค่าปรับในคดีอาญา และออกหมายปล่อย

image เอกสารแนบ