ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Central Intellectual Property and International Trade Court

คลังความรู้
image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

สรุปผลการสัมมนาโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “เสรีภาพในการทำสัญญากับอำนาจต่อรองที่ไม่เท่าเทียม : อะไรคือความเป็นธรรมในสังคม” (ตอนที่ 1)

image เอกสารแนบ