ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Central Intellectual Property and International Trade Court

Resources
image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

หนังสือและของที่ระลึก ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
สนใจหนังสือรวมคำพิพากษาศาลฎีกา วารสารกฎหมายทรัพย์สินทางทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ และของที่ระลึกของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง 
ติดต่อได้ที่ ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ (ชั้น 5) 
โทรศัพท์ 0-2141-1910 ต่อ 11914 

image รูปภาพ
image
image

image เอกสารแนบ