ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Central Intellectual Property and International Trade Court

คลังความรู้
image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

แนวคิดเกี่ยวกับหลักการสิ้นสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา: บทเรียนจากเยอรมันและสหภาพยุโรป โดย ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ | The Concept of Exhaustion of Rights in Intellectual Property: Lessons from the Law of Germany and European Union by Dr. Kittisak Prokati

image เอกสารแนบ