ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Central Intellectual Property and International Trade Court

คลังความรู้
image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

อำนาจเหนือคดีสิทธิเรียกร้องเกี่ยวกับเรือ (Maritime Claims) ของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง โดย สอนชัย สิราริยกุล | The Central Intellectual Property and International Trade Court and Its Jurisdiction over Maritime Claims by Sornchai Sirariyakul

image เอกสารแนบ