ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Central Intellectual Property and International Trade Court

คลังความรู้
image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ย่อข้อกฎหมายจากคำวินิจฉัยของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับอำนาจศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ โดย อภิสิทธิ์ ศรีทองสุก | Summary of the Ruling of the President of the Supreme Court by อภิสิทธิ์ ศรีทองสุก

image เอกสารแนบ