ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Central Intellectual Property and International Trade Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ประกาศคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกผู้ประนีประนอมประจำ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ประจำปี พ.ศ. 2566 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้ประนีประนอม ประจำศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ประจำปี พ.ศ. 2566 กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบการสอบสัมภาษณ์

image เอกสารแนบ