ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Central Intellectual Property and International Trade Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

การสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางเปิดทำการครบ 25 ปี (Symposium 2022)
image

image รูปภาพ
image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง โดยชมรมผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ และองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO Bangkok) ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางเปิดทำการครบ 25 ปี (Symposium 2022) ในหัวข้อ "IP Innovation and IT Challenges in the Transformed World" ในวันพฤหัสบดีที่ 21 - วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก

ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาผ่าน Google Form https://forms.gle/zopqYzZiyTL9TBoi6 ได้ 2 รูปแบบ ได้แก่
1. เข้าร่วมการสัมมนา ณ สถานที่จัด มีค่าลงทะเบียนท่านละ 9,500 บาท
2. เข้าร่วมการสัมมนาผ่านช่องทางออนไลน์ มีค่าลงทะเบียนท่านละ 5,000 บาท

ท่านสามารถชำระค่าลงทะเบียนได้ 2 ช่องทางดังนี้
1. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารหรือชำระด้วยเช็ค
ชื่อบัญชี เงินสนับสนุนพัฒนางานด้านวิชาการ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ
เลขที่บัญชี 975-0-01940-7
ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ (อาคารเอ)

2. ชำระเงินสด พร้อมรับหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน ณ บริเวณงาน ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2565

ท่านสามารถส่งหลักฐานการชำระเงินได้ทาง Google Form หรือกดแก้ไขข้อมูลในอีเมลตอบรับอัตโนมัติของระบบเพื่อแก้ไขคำตอบในแบบฟอร์มและส่งหลักฐานการชำระเงินต่อไป หรือส่งหลักฐานการชำระเงินที่ [email protected]

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
ส่วนกิจการพิเศษและการต่างประเทศ 021410733, 021411910 ต่อ 11855
อิสรารัสมิ์ 0814082978
นวลนลิน 0815355110
E-mail: [email protected]
Website: www.ipitc.coj.go.th

หมายเหตุ
1. ผู้ที่เข้าร่วมการสัมมนา ณ สถานที่จัดทั้ง 2 วัน จะได้รับประกาศนียบัตรพร้อมปกหลังจากเสร็จสิ้นการสัมมนาวันที่สอง
2. ผู้ที่เข้าร่วมการสัมมนาผ่านช่องทางออนไลน์ทั้ง 2 วัน จะได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมลเท่านั้น
3. ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้ไม่สามารถนำไปหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือลดหย่อนภาษีได้

**ขณะนี้อยู่ระหว่างติดต่อวิทยากร กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


image เอกสารแนบ