ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Central Intellectual Property and International Trade Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ดำเนินการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 20 ตรี

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ได้ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องคดีแพ่ง หมายเลขคดีดำที่ กฟว1/2564 ระหว่าง ฟลอรั่ลเดโคราทิว่า แอลแอลซี โดยนายฉี ฟางเฉี่ยวและ/หรือนายชิน หวังสุนทรชัย ผู้รับมอบอำนาจผู้ร้องกับบริษัท แอนนี่ โกลฟส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน ผู้ถูกร้อง ทุนทรัพย์ 8,526,382.14 บาท โดยมี นายบุญรอด ตันประเสริฐ ผู้ประนีประนอมประจำศาล ดำเนินการไกล่เกลี่ย คู่ความได้เจรจาถึงประเด็นปัญหาต่าง ๆ ในคดี และค่าเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งผลในการเจรจาคู่ความสามารถตกลงกันได้ และศาลมีคำพิพากษาตามยอม


image รูปภาพ
image
image

image เอกสารแนบ